Globalny raport o rynku technologii laserowych 2023

Kluczowi gracze na rynku technologii laserowych: Trumpf Laser, Lumentum Operations LLC, Jenoptik AG, Novanta Photonics, Lumibird, Laser Star, Epilog Laser, Han’s Laser Technology Co., Ltd., MKS Instruments Inc.

Gravotech Marking SAS, Lumenis Ltd., Toptica Photonics AG, Solaris Laser SA, Optotek and Medical, Alltec GmbH.

Oczekuje się, że światowy rynek technologii laserowych wzrośnie z 12,52 mld USD w 2022 r. do 13,82 mld USD w 2023 r., przy średniej rocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 10,4%. Wojna rosyjsko-ukraińska zaszkodziła odporności światowej gospodarki po pandemii COVID-19, przynajmniej w krótkim okresie. Wojna między tymi dwoma krajami doprowadziła do nałożenia sankcji ekonomicznych na wiele krajów, gwałtownego wzrostu cen towarów i zakłóceń w łańcuchach dostaw, spalenia towarów i usług oraz wstrząsania wieloma rynkami. szkoły na świecie. Oczekuje się, że rynek technologii laserowych osiągnie 20,11 mld USD do 2027 r., rosnąc przy CAGR na poziomie 9,8%.

Rynek technologii laserowych obejmuje sprzedaż laserów gazowych, laserów na ciele stałym, laserów światłowodowych, laserów barwnikowych oraz laserów półprzewodnikowych. Ta wartość rynkowa to wartość „ex-factory”, czyli koszt towarów sprzedawanych przez producenta lub twórcę towaru innym firmom (w tym producentom, hurtownikom, dystrybutorom itp.). i detaliści) lub bezpośrednio do klienta końcowego. . .

Na tym rynku wartość towaru obejmuje usługi sprzedane przez producenta towaru.

Technologia laserowa odnosi się do urządzenia, które emituje światło ze wzmocnieniem optycznym opartym na emisji stymulowanego promieniowania elektromagnetycznego. Jest to światło skoncentrowane w wąską wiązkę wytwarzaną przez specjalną maszynę.

Służy do cięcia niezwykle twardych materiałów, a także w wielu dziedzinach techniki, takich jak operacje i telekomunikacja. Służy do uzyskiwania bardzo dokładnych wyników przy pomiarach małych i dużych odległości.

Azja i Pacyfik to największy region rynku technologii laserowych w 2022 r. Oczekuje się, że Ameryka Północna będzie najszybciej rozwijającym się regionem w okresie objętym prognozą.

Regiony wymienione w raporcie dotyczącym rynku technologii laserowych obejmują region Azji i Pacyfiku, Europę Zachodnią, Europę Wschodnią, Amerykę Północną, Amerykę Południową, Bliski Wschód i Afrykę.

Główne rodzaje technologii laserowych to lasery na ciele stałym, lasery cieczowe i lasery gazowe. Lasery cieczowe to lasery pompowane optycznie, które wytwarzają ciecz w temperaturze pokojowej.

Zastosowania technologii laserowej obejmują obróbkę laserową, komunikację optyczną i inne. Różni użytkownicy końcowi technologii laserowej to telekomunikacja, przemysł, półprzewodniki i elektronika, komercja, lotnictwo i obronność, motoryzacja, medycyna, badania i inni użytkownicy końcowi.

Oczekuje się, że rosnące wykorzystanie elektroniki użytkowej będzie napędzać rozwój rynku technologii laserowych w przyszłości. Elektronika użytkowa odnosi się do urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, telewizory i komputery.

Technologia laserowa pomaga dostarczać innowacyjne rozwiązania producentom elektroniki użytkowej. Na przykład Indie miały najwyższy wskaźnik wykorzystania danych mobilnych na świecie w październiku 2021 r., przy czym każdy użytkownik wykorzystywał 12 GB miesięcznie, a kraj co kwartał przybywa 25 milionów nowych użytkowników smartfonów. , według indyjskiej gazety biznesowej The Economic Times.

W związku z tym oczekuje się, że rosnące wykorzystanie elektroniki użytkowej zwiększy popyt na rozwiązania technologii laserowej w okresie prognozy.

Strategiczne partnerstwa to ważny trend, który zyskuje na popularności na rynku technologii laserowych. Firmy z sektora technologii laserowej zawierają partnerstwa w celu wzmocnienia działań związanych z rozwojem nowych produktów i umocnienia swojej pozycji rynkowej poprzez wymianę techniczną.

Na przykład w lutym 2022 r. niemiecka firma Trumpf zajmująca się technologią laserową połączyła siły z niemieckim start-upem Marvel Fusion w celu opracowania rewolucyjnej laserowej technologii syntezy jądrowej. CPA (wzmocnienie ćwierkającego impulsu). To partnerstwo ma na celu przyspieszenie rozwoju rewolucyjnej technologii syntezy jądrowej.

Ponadto w marcu 2022 r. szkocka firma Tematys zajmująca się technologią laserową nawiązała współpracę z brytyjską firmą Chromacity, producentem kompaktowych laserów femtosekundowych i oscylatorów referencyjnych. Liczba optyczna jest regulowana. Partnerstwo ma nadzieję na zwiększenie sprzedaży „superszybkiej” technologii francuskim firmom przemysłowym.

W styczniu 2021 roku niemiecki producent urządzeń przemysłowych TRUMPF kupił za nieujawnioną kwotę 80% udziałów w Active Fiber Systems GmbH (AFS). Dzięki temu przejęciu TRUMPF zamierza zachować lokalizację AFS w Jenie i wzmocnić swoją niezależność jako głównego akcjonariusza firmy badawczej po zakończeniu przejęcia.

AFS to niemiecka firma, która opracowuje i produkuje ultraszybkie systemy laserowe i systemy laserów światłowodowych głównie do badań naukowych.

Kraje wymienione w raporcie rynkowym Laser Technology to Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Indonezja, Japonia, Rosja, Korea, Wielka Brytania i USA.

Wartość rynkowa jest zdefiniowana jako przychód uzyskiwany przez firmę ze sprzedaży towarów i/lub usług w gotówce (o ile nie podano inaczej, w dolarach amerykańskich) na danym rynku iw konkretnym regionie, poprzez sprzedaż, sponsoring lub darowizny.

Dochód regionalny to wartość konsumpcyjna, czyli dochód uzyskany na rynku przez instytucje na danym obszarze, niezależnie od tego, gdzie jest wytwarzany. Nie obejmuje zysków z odsprzedaży, czy to na końcu łańcucha dostaw, czy jako część innego produktu.

Raport z badania rynku technologii laserowej jest jednym z serii nowych raportów obejmujących statystyki rynku technologii laserowej, w tym wielkość globalnego rynku branży technologii laserowej, udział w rynku regionalnym, konkurencję Udział w rynku technologii laserowej, szczegółowy segment technologii laserowej, rynek. tendencja. i możliwości oraz może potrzebować więcej informacji, aby odnieść sukces w dziedzinie technologii laserowej. Ten raport z badania rynku technologii laserowych zawiera kompleksowy przegląd wszystkiego, czego potrzebujesz, wraz z dogłębną analizą obecnego i przyszłego scenariusza branży.