LASIK Presbyond Laser Blended Vision może być dobrym wyborem dla dalekowzrocznych pilotów

Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazało, że hybrydowy celownik laserowy Presbyond osiągnął „doskonałe” wyniki dla pilotów ubiegających się o certyfikat LASIK poziomu 1.

Wszyscy piloci spełnili wizualne kryteria ponownej certyfikacji medycznej w locie 8 tygodni po leczeniu.

LASIK Presbyond Laser Blended Vision (Carl Zeiss Meditec) zwiększa głębię ostrości i koryguje starczowzroczność, wytwarzając mikroskopijną anizotropię i kontrolowaną aberrację sferyczną. W rezultacie niski poziom anizotropii jest dobrze tolerowany i zachowana jest stereoskopowa biel.

„Starczowzroczność stanowi zagrożenie dla starszych pilotów. Piloci ze starczowzrocznością często stają przed szczególnym wyzwaniem podczas działania w wymagających wizualnie sytuacjach, co wymaga precyzyjnego i stałego widzenia odległości i pozycji, często z ograniczeniami oczu lub kontaktu.

soczewek” – powiedział główny autor badania, dr Dan Z. Reinstein, dr Healio/OSN.

W badaniu wzięło udział 23 kolejnych pilotów leczenia starczowzroczności wymagających certyfikacji na poziomie 1 i poddawanych prezbiopii przy użyciu lasera ekscymerowego MEL 80 lub MEL 90 oraz lasera femtosekundowego Visumax (Carl Zeiss Meditech) w Klinice Okulistycznej. Londyńska siła od 2012 do LaASI1119 Vision LASIb20.

Wszyscy pacjenci mieli nieskorygowane obuoczne widzenie do dali 20/20 i widzenie J2 do bliży. Średnia ostrość wzroku J3 lub lepsza u 73% pacjentów, J5 u 95% i J10 u 100%. Wyniki orzeczenia lekarskiego spełniły wymagania klasy 1 CAA. Ponadto u wszystkich pacjentów wystąpiła istotna statystycznie poprawa wrażliwości na kontrast. Wyniki ankiety wykazały znaczną poprawę funkcji kokpitu, przy czym 83,3% pilotów poziomu 1 w ogóle nie potrzebowało gogli, a 88% zgłosiło większy komfort.

Autorzy stwierdzili, że inne eksperymentalne metody korekcji starczowzroczności również mają wady. Okulary z soczewkami zmiennoogniskowymi, dwuogniskowymi lub trójogniskowymi mają problemy z ramką, które ograniczają widzenie. Soczewki kontaktowe używane w środowiskach kokpitu mają tendencję do wysychania lub przesuwania się z powodu grawitacji, a soczewki wieloogniskowe wiążą się z zaburzeniami widzenia i utratą wrażliwości na kontrast.

„To badanie pokazuje, że potrzeby dalekowzrocznych pilotów w zakresie widzenia wielokierunkowego można zaspokoić za pomocą chirurgii LASIK Presbyond Laser Hybrid Vision, z doskonałymi wynikami wizualnymi, bezpieczeństwem i funkcjonalnością” – powiedział Reinstein. świetny na wszystkich dystansach”. „Ponadto wszyscy piloci uważali, że nowo odkryta swoboda okularów poprawia funkcjonalność i bezpieczeństwo kokpitu w porównaniu z prerefrakcyjną metodą używania okularów lub soczewek kontaktowych. Co najważniejsze, wyniki te można osiągnąć bez uszczerbku dla zwiększonego potencjału widzenia. Dyfrakcja lub ułamkowa głębia ostrości IOL jest często stosowana do wymiany soczewek w przezroczystych soczewkach. przejrzyste u osób dalekowzrocznych.