Zespół VIALASE FMTOSECOND opublikował pozytywne wyniki pierwszego badania na ludziach dotyczącego precyzyjnej trabekulektomii laserowej (w locie).

Wyniki przedstawione na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Jaskrowego wykazały bezpieczeństwo i skuteczność leczenia ViaLase FLighHT.

ALISA VIEJO, Kalifornia, 2 marca 2023 r. /PRNewswire/ —  ViaLase, Inc. , firma zajmująca się technologią medyczną na etapie klinicznym, rozwiązuje ten problem, opracowując terapię laserem femtosekundowym, która jest naprawdę nieinwazyjna i ma na celu poprawę opieki pacjentów z jaskrą. Dzisiaj niezaspokojona potrzeba w tradycyjnych metodach leczenia jaskry ujawniła obiecujące wyniki pierwszego badania na ludziach nad precyzyjną trabekulektomią. (FLighHT) sterowany laserowo laser femtosekundowy wykorzystujący technologię ViaLase. Odkrycia przedstawione na spotkaniu American Glaucoma Society (AGS) 2023 w Austin w Teksasie pokazują, że FLighHT jest bezpieczną i skuteczną opcją leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta (POAG).

Richard Lewis, MD, ViaLase, Inc. „Z niecierpliwością czekamy na kontynuację tej ważnej pracy, której ostatecznym celem jest zapewnienie bezpiecznego i skutecznego nieinwazyjnego leczenia pacjentów z jaskrą, wspieranego przez randomizowane, wieloośrodkowe badanie. Przyszłość”.

Naukowcy zaprojektowali 12-miesięczne prospektywne, jednoośrodkowe, nierandomizowane badanie w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności obniżania IOP (IOP) leczenia FLightHT. Dziewięciu pacjentów (15 oczu) z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub jaskrą przeszło nieoperacyjną operację po usunięciu leku. W ciągu 12-miesięcznego okresu badania naukowcy nie zgłosili żadnych działań niepożądanych związanych z leczeniem FLighHT, a spadek średniego IOP zaobserwowano po 12 miesiącach. Ponadto 100% oczu nie wymagało leczenia zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe po roku i nie było blizny w leczonym miejscu w tym samym okresie endoskopowym.

Thomas W. Samuelson, lekarz medycyny, jest współzałożycielem i chirurgiem w firmie Minnesota Eye Consultants oraz głównym badaczem badania FLighHT. „Nie mogę się doczekać dalszych badań, aby jeszcze bardziej potwierdzić te obiecujące wyniki”.

Nowa terapia FLighHT firmy ViaLase wykorzystuje technologię lasera femtosekundowego oraz zaawansowaną dokładność i precyzję obrazowania, wykonywaną przez wyszkolonego lekarza w celu zapewnienia nieinwazyjnej procedury. Trwa wieloośrodkowe badanie z randomizacją w celu dalszego potwierdzenia wyników tego pierwszego badania na ludziach.

ViaLase, Inc. o

ViaLase, Inc. jest globalną firmą zajmującą się urządzeniami medycznymi do zastosowań klinicznych, z siedzibą główną w Aliso Viejo w Kalifornii. ViaLase ma na celu zakłócenie tradycyjnego paradygmatu leczenia jaskry poprzez wprowadzenie prawdziwie nieinwazyjnego leczenia laserem femtosekundowym w celu poprawy opieki nad pacjentami z jaskrą. ViaLase ma zespół kierowniczy z dużym doświadczeniem w opracowywaniu, projektowaniu, produkcji i komercjalizacji pierwszego lasera femtosekundowego do chirurgii okulistycznej u pacjentów z refrakcją i zaćmą, a teraz ViaLase wnosi to doświadczenie i innowacje dla pacjentów z jaskrą. ViaLase wierzy we współpracę z dostawcami usług medycznych, płatnikami, społecznościami i pacjentami,