Jak terapia laserowa przy słabym świetle poprawia chorobę zwyrodnieniową mózgu

Ponieważ choroby zwyrodnieniowe mózgu stają się pandemią, obecnie większość ludzi martwi się o zdrowie mózgu. Od medytacji po medycynę, ludzie szukają sposobów na poprawę zdrowia mózgu i zachowanie zdrowia przez całe życie.

Według CDC „Choroba Alzheimera, forma demencji, dotyka około 5,7 miliona Amerykanów, w tym 1 na 10. Jest to szósta najczęstsza przyczyna śmierci wszystkich dorosłych i główna przyczyna śmierci. Główna przyczyna śmierci pięciu osób z chorobą Alzheimera, a szacowany koszt leczenia to 305 miliardów dolarów do 2020 roku. Do 2050 roku koszt ten przekroczy 1,1 biliona dolarów do 2019 roku.

Na szczęście narzędzia te okazały się narzędziami, o których ty i twój lekarz możecie nie być świadomi, a ponadto są one niedrogie i łatwo dostępne. Terapia laserowa niskiego poziomu.

Liczne badania naukowe wykazały, że LLLT jest korzystne nie tylko jako leczenie fizyczne, poznawcze i psychologiczne, ale także jako środek zapobiegawczy. Naukowcy wciąż uczą się, jak magia lecznicza działa na mózg i ciało.

Najbardziej zaskakującym wynikiem było to, że światło z urządzenia LLLT wywołało w mitochondriach reakcję fotochemiczną, a nie fototermiczną. Prowadzi to do zwiększonej produkcji ATP. Mitochondria są ważne nie tylko dla optymalnego zdrowia mózgu i zdrowia psychicznego, ale także dla ogólnego stanu zdrowia. Mitochondria są bardzo ważne dla naszego organizmu, więc gdy mitochondria w komórkach zostaną uszkodzone, tkankom i narządom zabraknie energii. Proces ten może prowadzić do niewydolności tkanek lub narządów, a ostatecznie do śmierci.

Badania potwierdziły, że LLLT aktywuje oksydazę cytochromową. Światło z lasera wpada do czaszki i jest absorbowane przez wrażliwe na fotony cząsteczki enzymu oksydazy cytochromowej w mózgu. Enzym ten jest ważny dla oddychania mitochondrialnego. Światło pochłonięte przez te cząsteczki emituje więcej energii. Ta indukowana światłem aktywacja oksydazy cytochromowej prowadzi do produkcji ATP, który komórki wykorzystują jako źródło energii. Badania wykazały również, że LLLT zwiększa poziom tlenu w korze przedczołowej i zwiększa przepływ krwi do mózgu.

Wiele badań powiązało depresję ze spadkiem tlenu i mózgowego przepływu krwi w tym obszarze mózgu.

Terapia LLLT zmniejsza zapalenie nerwów. Badania wykazują silną korelację między poziomami biomarkerów prozapalnych w ośrodkowym układzie nerwowym a dużymi zaburzeniami depresyjnymi. W ranach obserwowano również zapalenie mózgu. Uważa się, że jest to połączenie następujących korzystnych efektów

LLLT w mózgu może pomóc w leczeniu chorób zwyrodnieniowych. Proliferacja komórek nerwowych, produkcja ATP, poprawa potencjału błony mitochondrialnej, zwiększony przepływ krwi i tlenu, produkcja czynników neurotroficznych, wzrost antyoksydantów, czynników wzrostu nerwów i słabego neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) oraz zmniejszenie stanów zapalnych układu nerwowego wspomagają leczenie encefalopatii.

Zgromadzone dowody sugerują, że LLLT może być niedrogim i skutecznym sposobem leczenia zwyrodnieniowych chorób mózgu bez niebezpiecznych skutków ubocznych. To prawie nie ma sensu.